logo vector

HOTLINE

Hot_line222

Információk

 
info

Keresés

245120sdcAz e-recept modul olyan központi szolgáltatásokat valósít meg, amelyek lehetővé teszik a vényrendelés és kiváltás valamennyi – az ártámogatáson kívüli – központi funkciójának támogatását.
A kialakított folyamatok lényege az, hogy a vényrendelési esemény (a megfelelő vénytartalommal együtt) az EESZT-ben (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) tárolt adatbázisba kerül, ahonnan az expediáló le tudja kérdezni a beteg érvényes vényeit, és a kiadás után a kiadott készítményt jelenti a modulnak. A kiváltás vagy a TAJ + személyazonosság igazolása, jövőben egyszerűen e-Személyi igazolvánnyal (az expediáló felé), vagy az átruházható felírási igazolással lehetséges. Más valaki receptjeit továbbra is a megszokott módon válthatjuk ki: a nyomtatott felírási igazolással (2018. végéig ez megegyezeik a jelenlegi nyomtatott recepttel és az orovos minden esetben köteles kiállítani).
Az e-recept rendszer nem terjed ki a vényen rendelhető dolgok teljes körére, az első lépésben, a pilotprogram során (fokozottan ellenőrzött szerek kivételével) a vényköteles gyógyszereket kezeli. Következő lépésben a sorozatgyártású gyógyászati segédeszközöket is bevonják a kezelt körbe, későbbiekben a fokozottan ellenőrzött szerek bevonása is várható. A gyógyfürdőt a későbbiekben sem lehet elektronikus vényen rendelni.


Az EESZT-ben az adatok felvitelének, módosításának és hozzáférhetőségének szabályozása az egyik legfontosabb feladat. A kezelőorvos és az expediáló dolgozó az adatvédelmi szempontok érvényesülése mellett (jogszabályi előírások és a beteg által megadott önrendelkezési szabályok) férhet hozzá a rendszerben tárolt adatokhoz. A modul valamennyi eseményt (felírás, foglalás, kiváltás és ezek logikai törlése, valamint lekérdezés) rögzít a hozzáférési naplóban, melyet az érintett beteg megtekinthet.
A Térhez való kapcsolódás érdekében az egyes felíróoldali (háziorvosi, szakrendelői, kórházi stb.), illetve a gyógyszertári információs rendszereknek web service interfésszel kell rendelkezniük. Felírói oldalon emellett rendelkezésre áll egy webes alkalmazás is, amely segítségével az orvosok képesek a beteg gyógyszerelését megtekinteni.
A rendszer a kezelőorvosnak az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
• vényírás;
• ismétlődő vényírás;
• saját maga, ill. a helyettesített orvos által felírt vény visszavonása (logikai törlése);
• vények összefoglaló listájának lekérdezése TAJ alapon;
• egyes vények lekérdezése.
A rendszer az expediáló dolgozónak az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
• papír alapú vény patikai rögzítése;
• azonos gyógyszertárban rögzített vény visszavonása;
• vények összefoglaló listájának lekérdezése TAJ, illetve felírási azonosító alapon;
• egyes vények lekérdezése;
• vény foglalása;
• azonos gyógyszertárban lefoglalt vény feloldása;
• vény kiadása;
• azonos gyógyszertárban kiadott vény visszavonása.
A lekérdezések során a gyógyszerkiadó asszisztens csak az aktív vényeket, a gyógyszerészek jelenleg ezen felül az adott gyógyszertárban kiadott vényeket is láthatják. Az orvosok – a jogszabályban meghatározott módon – az általuk kezelt páciens gyógyszerelését is láthatják, öt évre visszamenőleg (az önrendelkezés során megadott szabályok szerint szűrve). A gyógyszerészek az EESZT-ben az orvosokhoz hasonlóan megtekinthetik majd a páciens teljes gyógyszerelését, azonban a jogszabálynak megfelelően csak egy évre visszamenőleg.
A modul az alábbi ellenőrzéseket végzi el:
• Jogosultsági ellenőrzés: az ágazati dolgozók közül csak orvos, gyógyszerész és gyógyszerkiadó asszisztens férhet hozzá a rendszerhez.
• Formai ellenőrzés: az e-recept modul csak megfelelő formátumú dokumentumokat fogad be.
• Tartalmi ellenőrzés: az e-recept modul csak a releváns közhiteles kódtörzseknek és nyilvántartásoknak megfelelő dokumentumokat fogadja be.
• Jogszabályi ellenőrzés: jogszabályban meghatározott speciális kritériumok ellenőrzése (pl. 50 ezer forintnál drágább készítményből egy vényre csak maximum egyhavi adag írható).
• Finanszírozási ellenőrzés (csak a jövőben): TB-támogatott felírás esetén az e-recept modul meg fogja hívni a NEAK vényellenőrző szolgáltatását, és csak akkor fogadja be a vényt, ha megfelelő, ezáltal biztosítva azt, hogy ne legyen elszámolási vita a kiváltás során.
Az ún. erőltetett beküldés lehetővé teszi, hogy a felíró akkor is beküldje a vényt, ha a fenti ellenőrzések közül bizonyos feltételeknek nem felel meg. Ezen ún. „szoft” kritériumok körének véglegesítése a pilot során fog történni.
Az e-egészségügyi rendszer bevezetésének fontos szempontja, hogy a jelenleg meglévő folyamatokban ne okozzunk törést, így a papíralapú receptek nem kerülnek kivezetésre az e-recept bevezetésével, ahogyan a kézzel írott vények is érvényesek maradnak. A Pro Família recept felírása az EESZT bevezetésével egyelőre ugyanolyan formában történik, mint azt eddig megszokták az orvosok. Azok a vények, melyeket papír alapon írnak fel, azok kiváltáskor a gyógyszertárban kerülnek be az EESZT-be és válnak elektronikus receptté.
A vények kiváltása a jövőben leegyszerűsödik, hiszen elegendő lesz az e-Személyi igazolvánnyal azonosítania magát a betegnek, és kiválthatja a Térben tárolt aktív receptjeit. Akinek még hagyományos személyi igazolványa van, úgy a TAJ kártya és személyazonosító okmány felmutatásával szintén kiválthatja a gyógyszereit papíralapú vény nélkül is. Azonban az orvosnak 2018. végéig felírási igazolást kell adnia a betegnek minden e-receptről, ami a mostani papír vénnyel azonos lesz, 2019-től pedig bárki kérheti az e-vénnyel megegyező tartalmú felírási igazolást, amivel bárki kiválthatja a felírt készítményeket, még akkor is, ha a patikában valamilyen technikai ok miatt nincs EESZT-kapcsolat.

Forrás: Budapesti Patikus